Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Poistenie občanov

Poistenie občanov kryje škody na majetku občanov (škody na byte, dome, domácnosti), ale aj na zdraví a živote (formou poistenia pre prípad úrazu či choroby). Poistný program Zároveň je možné tento program využiť ako formu zabezpečenia kapitálu do budúcna. Výhodou je aj možnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti.

 

Poistenie bytu, domu

Poistenie je možné uzavrieť na základnú nehnuteľnosť (byt, dom) vo vlastníctve alebo využívaní poistníka. Zároveň je možné pripoistiť aj vedľajšie stavby – garáže, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, náhrobné pomníky a podobne.

 

Aké riziká sú poistené?

 • flexa (požiar, priamy úder blesku, výbuch, dym, pád lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk),
 • povodeň – poistená je povodeň prirodzená (spôsobená napr. prechodným zvýšením hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd alebo tým, že voda z určitého územia nemôže dočasne odtekať) a aj povodeň zvláštna (napr. porucha vodného diela alebo núdzové riešenie situácie na vodnom diele), záplava,
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení,
 • víchrica, resp. prudký vietor, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosuv alebo zrútenie snehových lavín,
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov,
 • ťarcha snehu alebo námrazy,
 • zemetrasenie,
 • pretlak alebo zamŕzanie,
 • odcudzenie (krádež, vlámanie, lúpež a to vrátane vandalizmu),
 • prostý vandalizmus (bez súvislosti s krádežou vlámaním alebo lúpežou),
 • rozbitie skla.

 

Poistenie domácnosti

Poistenie sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci v domácnosti – nábytok, šatstvo, domáce spotrebiče, elektroniku, veci osobnej potreby, a podobne.

 

Aké riziká sú poistené?

riziká sú totožné s krytím domu alebo bytu.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené členmi  domácnosti v bežnom občianskom živote alebo z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami.

 

Aké riziká sú poistené?

 • škody vzniknuté inému ublížením na zdraví alebo na živote,
 • finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo škody na majetku.
 • Poistenie životné, úrazové, pre prípad ochorenia
 • Poistenie kryje riziká spojené s dožitím alebo so smrťou poisteného, s možnosťou si našetriť finančný kapitál do budúcna - prostredníctvom garantovaného výnosu alebo vďaka investičnému životnému poisteniu. Zároveň je možné pripoistiť si aj riziká spojené s chorobami či úrazmi poisteného. Poistenie je možné uzatvoriť už pre nemluvňa, ale aj pre dôchodcu.

 

Aké riziká sú poistené?

 • dožitie alebo smrť poisteného,
 • riziká spojené s úrazom poisteného – čas nevyhnutného liečenia, denné odškodné za PN alebo hospitalizáciu, trvalé následky úrazu aj s progresiou, invalidita, ušlý zárobok, chirurgický zákrok, nezamestnanosť, a podobne,
 • riziká spojené s chorobou poisteného – kritické alebo civilizačné ochorenia, denné odškodné za PN alebo za hospitalizáciu, invalidita, oslobodenie od platenia poistného, a podobne,
 • druhý lekársky názor.